fortuneias

2023 – 2024

P K SIDHARTH RAMKUMAR
P K SIDHARTH RAMKUMAR

Rank 04

Ayan Jain
AYAN JAIN

Rank 16

VISHNU SASIKUMAR
VISHNU SASIKUMAR

Rank 31

ARCHANA P P
ARCHANA P P

Rank 40

BENJO P JOSE
BENJO P JOSE

Rank 59

KASTURI SHA
KASTURI SHA

Rank 68

FABI RASHEED
FABI RASHEED

Rank 71

ANNIE GEORGE
ANNIE GEORGE

Rank 93

SOUBHAGYA S BEELAGIMATH
SOUBHAGYA S BEELAGIMATH​

Rank 101

SIDDHANT KUMAR​
SIDDHANT KUMAR​

Rank 114

FEBIN JOSE THOMAS
FEBIN JOSE THOMAS

Rank 133

VINEETH LOHIDAKSHAN
VINEETH LOHIDAKSHAN

Rank 169

AMRUTHA S KUMAR
AMRUTHA S KUMAR

Rank 179

MANJUSHA B GEORGE
MANJUSHA B GEORGE

Rank 195

ANJITH A NAYAR
ANJITH A NAYAR

Rank 205

ANAKHA K VIJAY
ANAKHA K VIJAY

Rank 220

MANJIMA P
MANJIMA P

Rank 235

HARSHIT VERMA
HARSHIT VERMA

Rank 272

PARVATHY GOPAKUMAR
PARVATHY GOPAKUMAR

Rank 282

Shubhanshi Singh
SHUBHANSHI SINGH

Rank 298

DEVESH CHATURVEDI
DEVESH CHATURVEDI

Rank 305

AKHIL T
AKHIL T

Rank 331

DEVANSH MOHAN DWIVEDI

Rank 333

WhatsApp Image 2024-04-25 at 4.49.28 PM
BHARATH KRISHNA PISHARODY

Rank 347

ARYAN SHARMA
ARYAN SHARMA

Rank 352

AMRUTHA S
AMRUTHA S

Rank 398

ISSAC JOSE​
ISSAC JOSE

Rank 430

AKSHAY DILEEP
AKSHAY DILEEP

Rank 439

PARTH
PARTH

Rank 458

ASWATHI SIVARAM
ASWATHI SIVARAM

Rank 465

KIRAN MURALI​
KIRAN MURALI

Rank 468

AIR 477 - LAKSHMI MENON V
LAKSHMI MENON V

Rank 477

AIR 507 - ABDUL FASAL P V
ABDUL FASAL P V

Rank 507

AIR 522 - Swathy S babu
Swathy S babu

Rank 522

Garima_dahira 394 (1)
SHILJA JOSE

Rank 529

GYANENDRA BHARTI

Rank 537

MOHAN MANGAWA
MOHAN MANGAWA

Rank 551

DEVIKRISHNA P

Rank 559

Oormila j s

Rank 561

AIR 577 - ASWANTH RAJ
ASWANTH RAJ

Rank 577

ANKITA P

Rank 594

AIR 617 - ANKIT SINHA
ANKIT SINHA

Rank 617

MRIDUL DARSAN

Rank 630

AIR 651 - SHREYAS RAO G
SHREYAS RAO G

Rank 651

AIR 701 - SAYANTH K
SAYANTH K

Rank 701

AIR 741 - VIVEK REDDY N
VIVEK REDDY N

Rank 741

Thaslim

Rank 745

AIR 754 - ROSHNI T S
ROSHNI T S

Rank 754

AIR 781 - KRISHNAKUMAR S
KRISHNAKUMAR S

Rank 781

AIR 791 - ANUSHA R CHANDRAN
ANUSHA R CHANDRAN

Rank 791

SWATHY S

Rank 827

AIR 831 - AKSHAYA K PAVITHRAN
AKSHAYA K PAVITHRAN

Rank 831

AIR 833 - KOYYE CHITTI RAJU
KOYYE CHITTI RAJU

Rank 833

AIR 839 - NAJMA A SALAM
NAJMA A SALAM

Rank 839

RASHIDALI A

Rank 840

AIR 855 - SACHIN ANAND
SACHIN ANAND

Rank 855

AIR 888 - RAVEEN K MANOHARAN
RAVEEN K MANOHARAN

Rank 888

AIR 895 - GOKUL KRISHNA
GOKUL KRISHNA

Rank 895

WhatsApp Image 2024-04-25 at 4.35.33 PM
PAYAL GWALWANSHI

Rank 913

KAJAL RAJU
KAJAL RAJU

Rank 956

DOMINIC SOMINTHANG HAOKIP

Rank 994