fortuneias

2021 - 2022

Dilip K Kainikkara

Rank 21

Alfred Ov

Rank 57

Akhil V Menon

Rank 66

Nikhil Mahajan

Rank 80

Kiran Pb

Rank 100

Roja S Rajan

Rank 108

Cb Rex

Rank 111

Arjun Unnikrishnan

Rank 145

Devesh Chaturvedi

Rank 148

Sidharth Ramkumar

Rank 189

Sreekumar Ravindrakumar

Rank 192

Gautham Raj

Rank 210

Patil Abhijeet Rajendra

Rank 226

Afnan Abdu Samad

Rank 274

Arshad Muhammed

Rank 276

Jithin Krishnan

Rank 278

Ashik Ali

Rank 305

Hridya S Vijayan

Rank 317

S Shivaraman

Rank 363

Gugulavath Sharath Nayak

Rank 374

John George Dcoutho

Rank 428

Niranjana M

Rank 431

Anjali Bhavana

Rank 463

Ashif A

Rank 464