fortuneias

+91 94950 15888

fortuneiasacademy@gmail.com

2018 - 2019

Sreelakshmi Ram

Rank 29

Minal Karanwal

Rank 35

Renjina Mary V

Rank 49

Arjun Mohan

Rank 66

Ritika Jindal

Rank 88

Brijesh Jyothi

Rank 112

Jishnu J Raju

Rank 132

Patil Digvijay S

Rank 134

Kommi Prathap S

Rank 153

Gundala Reddy R

Rank 180

Sushant Singh

Rank 189

Nidhin Raj P

Rank 210

Abhinav Shah

Rank 222

Jubin Mohapatra

Rank 235

Shivam Sharma

Rank 251

Kumar Vivek

Rank 253

AARSHA N S

Rank 258

Ankitha Jain

Rank 270

Veena S Suthan

Rank 299

Arya R Nair

Rank 301

Naveen Kumar

Rank 324

Archana P P

Rank 334

Pramod Kumar T

Rank 343

Rajat Bharadwaj

Rank 366